Lô gan xổ số - Thống kê lô gan cực đại lâu chưa về - Lô khan

Lô gan xổ số, thống kê lô gan cực đại lâu chưa về đầy đủ nhất. Tham khảo lô khan KQXS, các cặp số lâu ra từ 00 - 99 được cập nhật nhanh chóng, chính xác và miễn phí

Thống kê lo gan 3 miền 30 ngày

Bảng thống kê loto gan Miền Bắc từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
0616 lần quay19/05/202316
1413 lần quay22/05/202318
0913 lần quay22/05/202313
9012 lần quay23/05/202312
5211 lần quay24/05/202314
039 lần quay26/05/202313
109 lần quay26/05/202313
869 lần quay26/05/202313
959 lần quay26/05/202314
479 lần quay26/05/202313
118 lần quay27/05/202320
318 lần quay27/05/202324
018 lần quay27/05/202311
807 lần quay28/05/202317
327 lần quay28/05/202321
747 lần quay28/05/202310
897 lần quay28/05/202316
597 lần quay28/05/202324
926 lần quay29/05/202313
946 lần quay29/05/202322
366 lần quay29/05/202313
486 lần quay29/05/202315
496 lần quay29/05/202315
386 lần quay29/05/20239
156 lần quay29/05/202319
685 lần quay30/05/202317
375 lần quay30/05/202317
335 lần quay30/05/202325
505 lần quay30/05/202314
664 lần quay31/05/202314
614 lần quay31/05/202310
134 lần quay31/05/202312
874 lần quay31/05/202318
244 lần quay31/05/202318
564 lần quay31/05/202310
964 lần quay31/05/202310
024 lần quay31/05/202313
674 lần quay31/05/202311
604 lần quay31/05/202319
224 lần quay31/05/202318
694 lần quay31/05/202320
784 lần quay31/05/202311
723 lần quay01/06/202323
983 lần quay01/06/202320
713 lần quay01/06/202320
773 lần quay01/06/202316
813 lần quay01/06/202321
643 lần quay01/06/202316
883 lần quay01/06/202312
913 lần quay01/06/202317
003 lần quay01/06/202322
043 lần quay01/06/202317
433 lần quay01/06/202311
213 lần quay01/06/202314
283 lần quay01/06/202319
183 lần quay01/06/202313
173 lần quay01/06/202318
353 lần quay01/06/202322
273 lần quay01/06/202318
732 lần quay02/06/202316
342 lần quay02/06/202313
762 lần quay02/06/202318
232 lần quay02/06/202315
842 lần quay02/06/202317
852 lần quay02/06/202316
202 lần quay02/06/202315
192 lần quay02/06/202313
162 lần quay02/06/202316
072 lần quay02/06/202315
972 lần quay02/06/202316
292 lần quay02/06/202316
542 lần quay02/06/202323
512 lần quay02/06/202313
622 lần quay02/06/202311
532 lần quay02/06/202323
582 lần quay02/06/202312
632 lần quay02/06/202316
552 lần quay02/06/202315
751 lần quay03/06/202315
451 lần quay03/06/202315
301 lần quay03/06/202315
931 lần quay03/06/202314
081 lần quay03/06/202311
051 lần quay03/06/202313
461 lần quay03/06/202317
441 lần quay03/06/202310
421 lần quay03/06/202315
701 lần quay03/06/202313
391 lần quay03/06/202311
401 lần quay03/06/202312
651 lần quay03/06/202315
411 lần quay03/06/202312
261 lần quay03/06/202332
251 lần quay03/06/202318
791 lần quay03/06/202313
121 lần quay03/06/202313
571 lần quay03/06/202311
821 lần quay03/06/202318
831 lần quay03/06/202312
991 lần quay03/06/202314

Bảng thống kê loto gan Miền Nam từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
289 lần quay26/05/20235
847 lần quay28/05/202311
317 lần quay28/05/202316
835 lần quay30/05/20237
325 lần quay30/05/20237
425 lần quay30/05/20238
874 lần quay31/05/20237
704 lần quay31/05/20237
854 lần quay31/05/20239
894 lần quay31/05/20237
904 lần quay31/05/20237
444 lần quay31/05/20239
674 lần quay31/05/202311
024 lần quay31/05/202312
783 lần quay01/06/20239
433 lần quay01/06/20239
343 lần quay01/06/202317
823 lần quay01/06/20237
223 lần quay01/06/20238
083 lần quay01/06/20239
913 lần quay01/06/20239
653 lần quay01/06/20236
043 lần quay01/06/20237
663 lần quay01/06/202310
063 lần quay01/06/20237
403 lần quay01/06/20238
093 lần quay01/06/20237
683 lần quay01/06/20236
113 lần quay01/06/20239
993 lần quay01/06/20238
533 lần quay01/06/202310
743 lần quay01/06/202310
373 lần quay01/06/20239
572 lần quay02/06/20238
762 lần quay02/06/20239
712 lần quay02/06/202310
492 lần quay02/06/20239
642 lần quay02/06/20239
622 lần quay02/06/20236
012 lần quay02/06/202311
882 lần quay02/06/20236
172 lần quay02/06/202311
952 lần quay02/06/20239
272 lần quay02/06/20237
292 lần quay02/06/202311
552 lần quay02/06/202311
982 lần quay02/06/202311
032 lần quay02/06/202310
132 lần quay02/06/202310
751 lần quay03/06/202312
691 lần quay03/06/20238
961 lần quay03/06/20239
971 lần quay03/06/202311
941 lần quay03/06/202312
931 lần quay03/06/202310
121 lần quay03/06/20238
791 lần quay03/06/20237
811 lần quay03/06/20238
771 lần quay03/06/202314
861 lần quay03/06/202310
921 lần quay03/06/202310
731 lần quay03/06/20237
721 lần quay03/06/202311
801 lần quay03/06/20238
631 lần quay03/06/202310
331 lần quay03/06/20237
301 lần quay03/06/20236
261 lần quay03/06/20237
251 lần quay03/06/20238
241 lần quay03/06/20236
231 lần quay03/06/202310
211 lần quay03/06/20239
201 lần quay03/06/202310
191 lần quay03/06/202314
181 lần quay03/06/202311
161 lần quay03/06/20236
151 lần quay03/06/20238
141 lần quay03/06/20236
101 lần quay03/06/202310
051 lần quay03/06/20239
351 lần quay03/06/20236
361 lần quay03/06/20239
391 lần quay03/06/202310
381 lần quay03/06/20239
611 lần quay03/06/20236
601 lần quay03/06/20239
591 lần quay03/06/202311
581 lần quay03/06/20239
561 lần quay03/06/20238
541 lần quay03/06/20237
521 lần quay03/06/202311
511 lần quay03/06/20239
501 lần quay03/06/20238
481 lần quay03/06/20239
471 lần quay03/06/202310
461 lần quay03/06/20239
451 lần quay03/06/202313
411 lần quay03/06/20239
001 lần quay03/06/202311
07Chưa raChưa ra trong 30 kỳ quay9

Bảng thống kê loto gan Miền Trung từ 00 đến 99

Con sốSố lần chưa raNgày ra gần nhấtGan cực đại (2023)
0616 lần quay19/05/202316
1413 lần quay22/05/202318
0913 lần quay22/05/202313
9012 lần quay23/05/202312
5211 lần quay24/05/202314
039 lần quay26/05/202313
109 lần quay26/05/202313
869 lần quay26/05/202313
959 lần quay26/05/202314
479 lần quay26/05/202313
118 lần quay27/05/202320
318 lần quay27/05/202324
018 lần quay27/05/202311
807 lần quay28/05/202317
327 lần quay28/05/202321
747 lần quay28/05/202310
897 lần quay28/05/202316
597 lần quay28/05/202324
926 lần quay29/05/202313
946 lần quay29/05/202322
366 lần quay29/05/202313
486 lần quay29/05/202315
496 lần quay29/05/202315
386 lần quay29/05/20239
156 lần quay29/05/202319
685 lần quay30/05/202317
375 lần quay30/05/202317
335 lần quay30/05/202325
505 lần quay30/05/202314
664 lần quay31/05/202314
614 lần quay31/05/202310
134 lần quay31/05/202312
874 lần quay31/05/202318
244 lần quay31/05/202318
564 lần quay31/05/202310
964 lần quay31/05/202310
024 lần quay31/05/202313
674 lần quay31/05/202311
604 lần quay31/05/202319
224 lần quay31/05/202318
694 lần quay31/05/202320
784 lần quay31/05/202311
723 lần quay01/06/202323
983 lần quay01/06/202320
713 lần quay01/06/202320
773 lần quay01/06/202316
813 lần quay01/06/202321
643 lần quay01/06/202316
883 lần quay01/06/202312
913 lần quay01/06/202317
003 lần quay01/06/202322
043 lần quay01/06/202317
433 lần quay01/06/202311
213 lần quay01/06/202314
283 lần quay01/06/202319
183 lần quay01/06/202313
173 lần quay01/06/202318
353 lần quay01/06/202322
273 lần quay01/06/202318
732 lần quay02/06/202316
342 lần quay02/06/202313
762 lần quay02/06/202318
232 lần quay02/06/202315
842 lần quay02/06/202317
852 lần quay02/06/202316
202 lần quay02/06/202315
192 lần quay02/06/202313
162 lần quay02/06/202316
072 lần quay02/06/202315
972 lần quay02/06/202316
292 lần quay02/06/202316
542 lần quay02/06/202323
512 lần quay02/06/202313
622 lần quay02/06/202311
532 lần quay02/06/202323
582 lần quay02/06/202312
632 lần quay02/06/202316
552 lần quay02/06/202315
751 lần quay03/06/202315
451 lần quay03/06/202315
301 lần quay03/06/202315
931 lần quay03/06/202314
081 lần quay03/06/202311
051 lần quay03/06/202313
461 lần quay03/06/202317
441 lần quay03/06/202310
421 lần quay03/06/202315
701 lần quay03/06/202313
391 lần quay03/06/202311
401 lần quay03/06/202312
651 lần quay03/06/202315
411 lần quay03/06/202312
261 lần quay03/06/202332
251 lần quay03/06/202318
791 lần quay03/06/202313
121 lần quay03/06/202313
571 lần quay03/06/202311
821 lần quay03/06/202318
831 lần quay03/06/202312
991 lần quay03/06/202314

Lô gan xổ số - Thống kê lô gan KQXS 3 miền Bắc Trung Nam đầy đủ và chính xác

Thông tin về lô gan xổ số

Lô gan xổ số hay còn được gọi là lô khan chính là những bộ số hoặc cặp số đã lâu chưa thấy xuất hiện trong bảng kết quả. Với bảng thống kê lô gan này sẽ giúp cho nhiều người chơi có thể dễ dàng phân tích và chọn lọc được cho mình những con số may mắn có khả năng sẽ xuất hiện CAO HƠN trong kỳ quay thưởng tiếp theo.

Lô gan cực đại là những con lô trong nhiều lần quay không xuất hiện và kéo dài một khoảng thời gian nhất định từ trước đến nay. Lô gan cực đại được xem là ngưỡng gan lâu nhất từ trước đến giờ mà cặp số đó không xuất hiện.

Bảng thống kê lo gan sẽ bao gồm các dữ liệu về các cặp số từ 00 đến 99 được sắp xếp theo độ gan lì của nó cùng với thông tin về ngày ra gần nhất, cụ thể gồm có:

Toàn bộ kết quả được cập nhật trong bảng thống kê đều được xử lý hoàn toàn bởi hệ thống máy tính một cách tự động. Với những dữ liệu được lưu trữ trong hệ thống là kết quả xổ số của những kỳ quay thưởng trước đó. Thế nên kết quả bảng lô gan đảm bảo sẽ được cung cấp cho người chơi một cách chính xác và nhanh chóng nhất.

Phương pháp chọn số theo lô gan KQXS hiệu quả

Đánh lô gan là một phương pháp chọn lô xổ số rất phổ biến để tăng cơ hội trúng giải cho người chơi. Dưới đây là một số phương pháp đánh lô gan hiệu quả:

  • Chọn số đã lâu không xuất hiện theo lô gan cực đại.
  • Chốt số may mắn theo chu kì: Phân tích xu hướng, chu kì gan của các con số để tìm và chọn số may mắn thường xuất hiện trong bảng kết quả
  • Tính toán xác suất: Thống kê lô gan xổ số từ 00 - 99 để tính toán và tìm số có khả năng xuất hiện cao nhất.
  • Kết hợp lô gan và các phương pháp dự đoán khác để chọn được số phù hợp.

Chúc anh em lựa chọn được cặp số may mắn phù hợp nhất sau khi tham khảo lô gan xổ số nhé.